OLF INVENTORY

Riskbedömning

Riskbedömningar i olika verksamheter i avseende Arbetsmiljö frågeställningar

Vi hjälper er med er arbetsmiljö

OLF Inventory AB utför riskbedömningar i de flesta verksamheter som finns på svensk arbetsmarknad. Vi har mycket god kunskap inom branscherna Teknik, Trä, Möbel och Logistik. Men gör även uppdrag i ett flertal andra branscher inom området. Vi har bred kompetens inom arbetsmiljö och använder inom specialområden externa resurser som har
hög kompetens exempelvis inom Ergonomi och buller samt ventilation.

Vi följer gällande lagar och förordningar och utbildar oss själva fortlöpande. Vi sammankopplar detta arbete med arbetsmiljöverkets anvisningar i avseende riskbedömningar. Som arbetsgivare har ni skyldighet att fortlöpande göra riskbedömningar i er verksamhet inte minst vid förändringar i arbetets art eller natur.

 

N

Vi har bred kompetens

N

Viktigt att följa lagar och regler