Ottosson Logistic Future Inventory AB

Fokus på ordning och reda

Mer än 40 års erfarenhet inom produktions och lagerflöden.

Tjänster

Vad kan vi göra för dig?

Effektivisering av produktions- och lagerflöden

Vi skapar en tydlig flödesbild genom att mäta och studera de fysiska materialaktiviteterna på plats hos kund. När vi gör denna studie så upptäcker vi flaskhalsar och trånga sektorer.

Riskbedömningar

Vi stöttar och hjälper er att hitta rätt arbetssätt för att få kontroll över era risker. Detta för att säkerställa att riskbedömningar utförs enligt Arbetsmiljöverkets lagar och regelverk. Samt att ledarskapet inom företaget har rätt verktyg och ett systematiskt fortlöpande engagemang i dessa frågor.

Arkivhantering

Vi erbjuder företag att lagra sina dokument hos oss i vårt lager. De dokument som i första hand avses är de som våra bokföringslagar och regler kräver av oss som företag. Men vi kan även lagra frakthandlingar, orderhandlingar m.m.

Destruktion av hårddiskar och backupband

Vi åtar oss att ta hand om ert företags samtliga utrangerade hårddiskar och backupband. OLF Inventory AB gör det med kvalitetssäkring så att inte otillbörlig information förs vidare.

Fastighetsdokumentation

OLF Inventory AB har god erfarenhet av att upprätta fastighetsdokumentation i många typer av verksamheter och varianter av fastigheter. Vårt upplägg baserar sig på vilka krav som föreligger i samhället.

Ställagebesiktningar

OLF Inventory AB utför ställagebesiktningar av samtliga fabrikat förekommande på den nordiska marknaden. Vi följer gällande lagkrav och tillverkarens anvisningar vilka styrs av bland annat flera olika europastandarder, genom förebyggande underhåll och interna skyddsronder. Dessutom skall ställagen besiktas en gång per år av en tekniskt sakkunnig person.